Dostava in sestava Hidroponik sistema – obračun €/h