Dostava in sestava prezračevalnega sistema – obračun €/h